broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 wyślij zapytanie  
 

Strona głównaOferty LeasinguWyślij zapytanie ofertowe

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO - część 1
(połączenie szyfrowane - SSL)

Przed wypełnieniem niniejszego formularza prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności (sposób w jaki przetwarzamy Państwa dane, w tym dane osobowe).
Oczekiwane wartości przedmiotów leasingu:
»w przypadku ruchomości nie mniej niż około 100 tys. zł netto;
»w przypadku nieruchomości nie mniej niż około 1 mln zł netto.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW
* Imię:
* Nazwisko:
Stanowisko w firmie:
* Telefon
(minimum jeden):
stacjonarny: kier. wew.
  kier. wew.
komórkowy:
Faks: kier. wew.
E-mail:
Na podany e-mail zostanie wysłana kopia potwierdzenia
wypełnionej ankiety.
DANE FIRMY:
* Nazwa firmy:
* Forma prawna
prowadzonej działalności:
Siedziba firmy:
Ulica:
Nr domu/lokalu:
* Miejscowość:
Kod:
* Województwo:
NIP: - - -
Strona www: http://
W przypadku chęci przesłania nam plików, np. z przygotowanym zapytaniem ofertowym, prezentacją Państwa firmy, specyfikacją przedmiotu leasingu, itp., proszę kliknąć:

Wysłanie zapytania ofertowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz pozostałych przekazywanych nam danych (w tym finansowych, handlowych) zgodnie z Polityką prywatności (sposobem w jaki przetwarzamy Państwa dane, w tym dane osobowe) w jednym lub więcej spoœród następujących celów:

1) w celu przedstawiania kalkulacji leasingu, pożyczki, kredytu, faktoringu, ubezpieczenia - we współpracy z partnerami finansującymi (spółki leasingowe, banki, spółki faktoringowe, towarzystwa ubezpieczeniowe) - w odpowiedzi na Państwa zapytanie - wówczas Państwa dane zostaną przekazane podmiotom trzecim (finansującym, ubezpieczeniowym);
2) w celu udzielania dodatkowych informacji związanych z obszarem finansowania;
3) w celu odpowiedzi na pytania z Państwa strony, w tym także odpowiedzi na reklamacje;
4) w celu procedowania wniosków o finansowanie (leasing, pożyczka, kredyt, umowa najmu, faktoring) we współpracy z partnerami finansującymi (spółki leasingowe, banki, spółki faktoringowe) - po wcześniejszym ustaleniu z Państwem - wówczas Państwa dane zostaną przekazane tym podmiotom, a także mogą być przekazane rzeczoznawcom (w przypadku zlecenia wyceny), dostawcom;
5) w celu realizacji innych działań wykonywanych na Państwa żądanie.

Odbiorcy danych osobowych:
W zależności od ustaleń - potencjalnie: spółki leasingowe, banki, spółki faktoringowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, sprzedawcy/dostawcy przedmiotów finansowania, rzeczoznawcy (w przypadku potrzeby dokonania wyceny przedmiotu), poczta, kurierzy (w przypadku nadania Państwu przesyłki) - w uzgodnieniu z Panią/Panem, a także podwykonawcy, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne (przy zachowaniu przez nich poufności danych).
Na okolicznoœć przekazania Pani/Pana danych partnerowi finansującemu podczas składania wniosku o finansowanie, zostanie podpisane przez Panią/Pana dodatkowe upoważnienie/zgoda/oświadczenie na formularzu tego podmiotu. Zostaną w nim wymienieni także inni administratorzy Pani/Pana danych osobowych.

Użytkownik formularza przyjmuje również do wiadomości, że przesłanie kopii danych z niniejszego formularza na podany powyżej przez użytkownika adres e-mail - w zależności od konfiguracji połączenia pomiędzy Państwa urządzeniem a obsługującym Państwa skrzynkę e-mailową serwerem (czyli po Państwa stronie) - może być potencjalnie narażone na ingerencję osób trzecich i nie mieć charakteru poufnego (dla zwiększenia poufności danych, można pole adresu e-mail pozostawić puste, ale wówczas nie otrzymacie Państwo kopii wysłanej treści z formularza).
  * - pola obowiązkowe Można będzie poprawić wpisane dane.


wstecz   do góry   
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronďż˝drukuj © aktualizacja: 23-12-2019