broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaInformacje prawneLeasing a VAT

LEASING A VAT
 

Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług z 21-04-2005
(Dz.U. Nr 90, poz. 756)

Wersja oryginalna w formacie PDF (objętość 1089 KB)   (wymagany Adobe Reader)

Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług z 21-04-2005 (zmiany wchodzą w życie 01-06-2005 oraz 22-08-2005, czyli 90 dni po opublikowaniu ustawy) wprowadziła m.in. zmiany w zasadach odliczania podatku VAT naliczonego przy zakupie i leasingu (do działalności gospodarczej) samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (włącznie) oraz podatku naliczonego przy zakupie paliw do nich.

W odróżnieniu od obowiązujących wcześniej przepisów, nie jest już istotne posiadanie homologacji klasyfikującej rodzaj samochodu oraz spełnienie kryterium jego ładowności określonej wzorem (tzw. wzór Lisaka od nazwiska posła, z którego inicjatywy wzór został wprowadzony do obowiązującej wcześniej ustawy).

W przypadku samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, bez względu na ich charakter, możliwe jest odliczenie całej kwoty podatku VAT naliczonego przy ich zakupie lub leasingu oraz przy zakupie paliw do nich (nie wykluczają tego odpowiednio: art. 86 ust. 3 i art. 88 ust. 3).

W przypadku samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, zgodnie z art. 86 ust. 3, możliwe są dwa warianty opodatkowania:

I)  opodatkowanie według zasady ogólnej – możliwość odliczenia podatku naliczonego przy zakupie, bądź leasingu, w wysokości 60% kwoty podatku (wynikającej z faktury, dokumentu celnego albo decyzji organów celnych), nie więcej jednak niż 6.000 zł (według ustawy sprzed nowelizacji było to 50%, nie więcej niż 5.000 zł, jednakże przed nowelizacją ograniczeniom tym podlegała mniejsza liczba typów samochodów.
Z odliczenia w maksymalnej wysokości 60% można w pełni skorzystać w przypadku zakupu samochodów o wartości netto około 45.000 zł. W przypadku leasingu kwota 45.000 zł musiałaby wówczas odpowiadać łącznej wartości netto opłat leasingowych. W przypadku droższych samochodów limitem odliczenia VAT będzie kwota 6.000 zł.

II) opodatkowanie według zasad szczególnych – możliwość odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości – którym podlegają samochody o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, ale jednocześnie zaliczające się do jednej z poniższych sześciu grup:

1) pojazdy samochodowe z jednym rzędem siedzeń, który oddzielony jest ścianą lub trwałą przegrodą od części przeznaczonej do przewozu ładunku i klasyfikowane do podrodzaju „wielozadaniowy” lub „van” na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym;

2) pojazdy samochodowe z  więcej niż jednym rzędem siedzeń, które oddzielone są ścianą lub trwałą przegrodą od części przeznaczonej do przewozu ładunku, ale spełniające warunek, w którym długość części przeznaczonej do przewozu ładunku przekracza połowę długości pojazdu (pierwsza z długości mierzona jest po podłodze w części do przewozu ładunku od najdalej wysuniętego do przodu pojazdu punktu podłogi, pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi; długość pojazdu stanowi odległość mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków);

3) pojazdy samochodowe z odkrytą częścią do przewozu ładunków (tzw. pick-up);

4) pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5) pojazdy samochodowe specjalne w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, wymienione w załączniku nr 9 do ustawy (takie jak ładowarki, koparki, koparko-spycharki, żurawie samochodowe, pomocy drogowej, oczyszczania dróg, zimowego utrzymania dróg, podnośniki do prac konserwacyjno-montażowych, do prac wiertniczych, agregaty elektryczne, spawalnicze, bankowozy);

6) pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - ich przeznaczenie musi wynikać z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym.

Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT naliczonego nie dotyczą podmiotów zajmujących się sprzedażą samochodów (dilerów) a także firm leasingowych, które mogą odliczać pełną kwotę podatku VAT naliczonego (art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a i lit. b ustawy), pod warunkiem przeznaczenia samochodów wyłącznie na cele umów leasingu, najmu, dzierżawy, itp. na okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Przepisy przejściowe

Użytkujący samochody na podstawie umów leasingu, dzierżawy, najmu lub innych o podobnym charakterze, zawartych przed 1 czerwca 2005 r. (czyli przed wejściem w życie nowej ustawy), w celu możliwości pełnego odliczenia VAT naliczonego do rat lub innych opłat wynikających z takich umów, co do których przysługiwało odliczenie podatku VAT w ustawie przed nowelizacją, zgodnie z art. 7 ustawy nowelizującej powinni zarejestrować umowę we właściwym urzędzie skarbowym do 15 czerwca 2005 r. i nie dokonywać zmian w tej umowie. Nie dotyczy to tych użytkowników, którzy zawarli umowę leasingu przed 1 maja 2004 r. i potwierdzili ją w urzędzie skarbowym do 14 maja 2004 r. (zgodnie z art. 154 ust. 2 nowej ustawy).

A.Ś.

Wersja oryginalna Ustawy o podatku od towarów i usług z 11-03-2004
w formacie PDF (objętość 618 KB)
   (wymagany Adobe Reader)

wstecz   do góry   
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 12-10-2005