broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyna do obróbki aluminium (nowa), wartość ok. 900 tys. PLN netto ...

  Leasing maszyny do obróbki aluminium producenta niemieckiego, wartości ok. 900 tys. PLN netto - leasing operacyjny, denominowany do EUR.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 28-05-2001.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do międzynarodowej grupy finansowej (bankowo-ubezpieczeniowej), prowadzącej działalność m.in. w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka cywilna (później spółka jawna) - producent, przychód ze sprzedaży za rok 2000 około 8 mln PLN, zysk brutto ok. 0,5 mln PLN, kapitał własny spółki na koniec roku 2000 około 3 mln PLN.
  Przedmiot Leasingu: maszyna do obróbki aluminium, nowa producent niemiecki, dostawca krajowy.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 3M = 4,563% z dnia 24-05-2001
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa0%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe1,913% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian EURIBOR 3M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną116,78%
Wartość końcowa *5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową121,78%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi około 7,05%, co stanowi ~ 2,5 p.p. marży względem EURIBOR 3M na dzień sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Wartość końcowa została ustalona zgodnie z interpretacją w piśmie Ministerstwa Finansów z 26-08-1998 nr PB3-JW/722-254/2879/98 do Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej (obowiązującą w dniu sporządzenia oferty).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, maszyna, maszyny, do obróbki aluminium, kalkulacja, leasingu, denominowany, stopa procentowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 13-03-2006