broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamodułowa stacja segregacji odpadów na wysypisko śmieci (nowa, normatywna stawka amortyzacji 10%) ...

  Leasing modułowej stacji segregacji odpadów na wysypisko śmieci (nowa, normatywna stawka amortyzacji 10%), o wartości ok. 600 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 17-11-2004.
  Finansujący (Leasingodawca): jedna z większych spółek leasingowych w kraju, w której inwestorem strategicznym jest grupa jednego z większych banków w Europie.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka akcyjna działająca m.in. w branży oczyszczania miasta. Poręczyciele umowy leasingu:
— spółka-matka - za rok 2003: przychód ze sprzedaży rzędu 10 mln PLN, zysk brutto z przedziału 1-3 mln PLN, kapitał (fundusz) własny rzędu 5 mln PLN (przy sumie bilansowej z przedziału 10-20 mln PLN);
— spółka siostrzana świadcząca usługi komunalne.
  Przedmiot Leasingu: modułowa stacja segregacji odpadów na wysypisko śmieci, nowa - produkt niszowy producenta krajowego (normatywna stawka amortyzacji 10%).
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,65% z dnia 25-10-2004
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa25%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe1,545% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną99,16%
Wartość końcowa *25%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową124,16%
  Suma opłat leasingowych w tej kalkulacji odzwierciedla stosunkowo wysoką wartość wykupu po leasingu (25% - niezbędne minimum po 4 latach umowy przy stawce amortyzacji 10% na ten przedmiot leasingu), co wpływa na wolniejszą spłatę kapitału w opłatach miesięcznych (zatem wyższa łączna suma opłat niż przy niskim, np. 1%-owym wykupie). Na marżę w tej kalkulacji istotny wpływ miał nietypowy, wyprodukowany na indywidualne zamówienie przedmiot leasingu.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, modułowa, stacja, segregacji, odpadów, wysypisko, śmieci, złotówkowy, wstępna, opłata, leasingowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 03-01-2005