broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyna poligraficzna (introligatorska), nowa, ...

  Leasing maszyny poligraficznej (introligatorskiej, nowej), o wartości ok. 1,8 mln PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy - planowane pod dotację - Sektorowy Program Operacyjny, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO WKP), Działanie 2.3.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 31-01-2005.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do jednego z większych banków europejskich (prowadzącego działalność również w Polsce).
  Korzystający (Leasingobiorca): drukarnia - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przychód ze sprzedaży za rok 2004 z przedziału 3-8 mln zł, dochód brutto z przedziału 300-800 tys. zł, odpisy amortyzacyjne z przedziału 300-800 tys. zł, kapitał własny na koniec 2004 r. z przedziału 2-5 mln zł.
  Przedmiot Leasingu: maszyna poligraficzna, introligatorska, nowa, wartość ok. 1,8 mln PLN netto, leasing operacyjny, złotówkowy.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,61% z dnia 31-01-2005
Okres Leasingu35 miesięcy (35 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa3,75%
Opłata manipulacyjna1,25%
Miesięczne opłaty leasingowe2,627% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną96,95%
Wartość końcowa *21%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową117,95%
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, maszyna, poligraficzna, introligatorska, maszyny, poligraficznej, introligatorskiej
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 13-03-2006