broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniazgrzewarka do zgrzewania rur Thermatool, nowa, o wartości ok. 109 tys GBP netto ...

  Leasing zgrzewarki do zgrzewania rur Thermatool, nowej, o wartości ok. 109 tys. GBP (funtów brytyjskich) netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do EUR, zakup z Wielkiej Brytanii.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 30-11-2004.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka z o.o. - producent wyrobów metalowych. Przychody za III kwartały 2004 r. z przedziału 100-200 mln zł, zysk brutto z przedziału 5-15 mln zł.
  Przedmiot Leasingu: zgrzewarka do zgrzewania rur Thermatool, nowa, wartość ok. 109 tys. GBP netto.
Wariant 1 (PLN)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,72% (z dnia 29-11-2004)
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10,8%
Miesięczne opłaty leasingowe2,1130% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną112,22%
Wartość końcowa *6%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową118,22%
Wariant 2 (PLN)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,72% (z dnia 29-11-2004)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10,8%
Miesięczne opłaty leasingowe1,8331% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną120,79%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową121,79%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi około 8,48% (Wariant 1) lub 8,50% (Wariant 2), co stanowi 1,76 p.p. (Wariant 1) lub 1,78 p.p. (Wariant 2) marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Wariant 3 (EUR)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 2,1740% (z dnia 29-11-2004)
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10,8%
Miesięczne opłaty leasingowe1,9132% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną102,63%
Wartość końcowa *6%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową108,63%
Wariant 4 (EUR)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 2,1740% (z dnia 29-11-2004)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10,8%
Miesięczne opłaty leasingowe1,6390% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną109,14%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową110,14%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi około 3,91% (Wariant 3 i 4), co stanowi 1,74 p.p. marży względem EURIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, zgrzewarki, zgrzewarka, do zgrzewania rur, Thermatool
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 05-04-2005