broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyna poligraficzna Heidelberg (flekso-sito), nowa ...

  Leasing maszyny poligraficznej Heidelberg (flekso-sito), nowa, o wartości ok. 900 tys. EUR netto - leasing operacyjny, złotówkowy, kalkulacje na zmiennej oraz stałej stopie procentowej.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 04-07-2005 oraz 22-06-2005.
  Finansujący (Leasingodawcy):
wariant 1 - spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce;
wariant 2 - spółka leasingowa należąca do międzynarodowej grupy finansowej (bankowo-ubezpieczeniowej), prowadzącej działalność m.in. w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): drukarnia - producent etykiet, przychód ze sprzedaży za rok 2004 z przedziału 25-75 mln PLN, zysk brutto z przedziału 2-5 mln PLN, kapitał (fundusz) własny z przedziału 5-10 mln PLN.
  Przedmiot Leasingu: maszyna poligraficzna Heidelberg (flekso-sito), nowa, wartość ok. 900 tys. EUR netto.
Wariant 1 - zmienna stopa procentowa
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,08% (z dnia 30-06-2005)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa0%
Opłata manipulacyjna0,5%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 6: 0,5483% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
od 7 do 60: 1,9849%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną110,98%
Wartość końcowa *10%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową120,98%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi ~ 6,57%, co stanowi ~ 1,49 p.p. marży względem aktualnego WIBOR 1M.
Wariant 2 - stała stopa procentowa
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych - stała w trakcie trwania umowy leasingu - skalkulowana jest na bazie z dnia 20-06-2005, wynoszącej 5,17%
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa0%
Opłata manipulacyjna0,5%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 6: 0,5973% (opłaty stałe)
od 7 do 60: 1,9911%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną111,60%
Wartość końcowa *10%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową121,60%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi ~ 6,77%, co stanowi ~ 1,60 p.p. marży względem stopy bazowej.
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, maszyna, maszyny, poligraficzna, flekso-sito, poligraficznej, Heidelberg
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 11-07-2005