broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniacentrum obróbcze (do obróbki stali), nowe ...

  Leasing centrum obróbczego (do obróbki stali), nowe, o wartości ok. 2 mln PLN netto - leasing finansowy (kapitałowy), złotówkowy.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 14-02-2006.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): Producent w przemyśle ciężkim, przychody za 2005 rok z przedziału 150-250 mln zł, zysk brutto za 01-09/2005 rok z przedziału 5-15 mln zł.
  Przedmioty Leasingu: centrum obróbcze (do obróbki stali), nowe, wartość ok. 2 mln PLN netto, leasing finansowy (kapitałowy), złotówkowy.
Wariant 1
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,34% (z 13-02-2006)
Okres Leasingu12 miesięcy (12 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0,75%
Miesięczne opłaty leasingowe8,5989% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną103,94%
Wartość końcowa *0,01%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową103,95%
Wariant 2
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,34% (z 13-02-2006)
Okres Leasingu12 miesięcy (12 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0,75%
Miesięczne opłaty leasingowe3,0351% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną110,02%
Wartość końcowa *0,01%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową110,03%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (0,75%), wynosi około 5,83%, co stanowi 1,49 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, kapitałowy, centrum, obróbcze, obróbczego, obróbki, stali
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 17-02-2006