broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyna do cięcia kamienia, nowa, o wartości ok. 100 tys. EUR netto ...

  Leasing maszyny do cięcia kamienia (nowa), o wartości ok. 100 tys. EUR netto - leasing operacyjny, deminowany do EUR oraz finansowy, złotówkowy.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 11-09-2006.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa będąca częścią jednej z największych grup finansowych w Europie.
  Korzystający (Leasingobiorca): osoba fizyczna prowadząca zakład kamieniarski. Przychód za 2005 r. rzędu 1 mln PLN.
  Przedmiot Leasingu: maszyna do cięcia kamienia, nowa (przyjęto normatywną stawkę amortyzacji 10%), o wartości ok. 100 tys. EUR netto, leasing operacyjny, deminowany do EUR oraz finansowy, złotówkowy.
Wariant 1A
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 3M = 3,3050% (z dnia 11-09-2006)
Okres Leasingu47 miesięcy (47 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10%
Miesięczne opłaty leasingowe1,665% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian EURIBOR 3M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną88,26%
Wartość końcowa *26%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową114,26%
Wariant 1B
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 3M = 3,3050% (z dnia 11-09-2006)
Okres Leasingu59 miesięcy (59 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10%
Miesięczne opłaty leasingowe1,521% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian EURIBOR 3M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną99,74%
Wartość końcowa *16%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową115,74%
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Wariant 2 (leasing finansowy)
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 3M = 4,21% (z 11-09-2006)
Okres Leasingu47 miesięcy (47 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10%
Miesięczne opłaty leasingowe2,2130% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian WIBOR 3M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną114,01%
Wartość końcowa *0%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową114,01%
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, automatu, automat, pakujący, pakującego
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 29-09-2006