broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniaspecjalistyczna tokarka ciężka, nowa, o wartości ok. 2,3 mln PLN netto ...

  Leasing specjalistycznej tokarki ciężkiej, nowa, o wartości ok. 2,3 mln PLN netto - leasing operacyjny i finansowy (kapitałowy), złotówkowy.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 29-05-2007.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka akcyjna, producent w przemyśle ciężkim, przychody za 2006 rok z przedziału 1-1,5 mld zł, zysk brutto za 2006 rok z przedziału 50-100 mln zł, kapitały własne za 2006 rok z przedziału 100-150 mln zł.
  Przedmiot Leasingu: specjalistyczna tokarka ciężka, nowa, wartość ok. 2,3 mln PLN netto, leasing operacyjny i finansowy (kapitałowy), złotówkowy.
Tabela 1 - leasing operacyjny
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,40% (z dnia 25-05-2007)
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną20%
Miesięczne opłaty leasingowe1,9215% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną89,175%
Wartość końcowa *20%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową109,175%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (0,6%), wynosi 5,45%, co stanowi 1,05 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Tabela 2 - leasing finansowy
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,40% (z 25-05-2007)
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną20%
Miesięczne opłaty leasingowe2,4338% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną107,616%
Wartość końcowa *1 PLN
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową107,616%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (0,6%), wynosi około 5,50%, co stanowi 1,10 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, kapitałowy, centrum, obróbcze, obróbczego, obróbki, stali
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 06-06-2007