broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyna introligatorska marki Horizon, nowa ...

  Leasing maszyny introligatorskiej marki Horizon, nowa, o wartości ok. 60 tys. EUR netto - leasing operacyjny, złotówkowy oraz denominowany do CHF i dewizowy w EUR (płatności wnoszone bezpośrednio w EUR na rachunek walutowy Finansującego, VAT płacony w PLN).
  Kalkulacje leasingu z dnia: 26-05-2008.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): średniej wielkości drukarnia i wydawnictwo na Dolnym Śląsku.
  Przedmiot Leasingu: maszyna introligatorska marki Horizon, nowa, wartość ok. 60 tys. EUR netto.
Wariant 1 (leasing złotówkowy)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,20% (z dnia 23-05-2008)
Okres Leasingu47 miesięcy (47 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną20%
Miesięczne opłaty leasingowe1,8899% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M dla PLN)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną108,826%
Wartość końcowa *7%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową115,826%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (1%), wynosi około 8,08%, co stanowi 1,88 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Wariant 2 (leasing denominowany do CHF)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do CHF;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 1M dla CHF, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 1M = 2,3342%, (z dnia 23-05-2008)
Okres Leasingu47 miesięcy (47 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną20%
Miesięczne opłaty leasingowe1,7359% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian LIBOR 1M dla CHF)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną101,589%
Wartość końcowa *7%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową108,589%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (1%), wynosi około 4,22%, co stanowi 1,89 p.p. marży względem LIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Wariant 3 (leasing dewizowy w EUR)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 4,3730% (z dnia 23-05-2008)
Okres Leasingu47 miesięcy (47 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną20%
Miesięczne opłaty leasingowe1,8164% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną105,369%
Wartość końcowa *7%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową112,369%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (1%), wynosi około 6,25%, co stanowi 1,88 p.p. marży względem EURIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, maszyna, maszyny, poligraficzna, flekso-sito, poligraficznej, Heidelberg
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 07-07-2008