broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyna do produkcji serwetek, nowa, wartość ok. 400 tys. EUR netto ...

  Leasing maszyny do produkcji serwetek, nowa, o wartości ok. 400 tys. EUR netto - leasing operacyjny, dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR, VAT płacony w PLN.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 06-02-2008.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa będąca częścią jednej z największych grup finansowych w Europie.
  Korzystający (Leasingobiorca): producent serwetek. Przychód za 2007 r. z przedziału 3-6 mln PLN, dochód brutto za 2007 r. z przedziału 400-800 tys. PLN.
  Przedmiot Leasingu: maszyna do produkcji serwetek, nowa, wartość ok. 400 tys. EUR netto.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 4,1780% (z dnia 06-02-2008)
Okres Leasingu59 miesięcy (59 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10%
Miesięczne opłaty leasingowe1,763% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną114,017%
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową114,117%
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, maszyna, maszyny, poligraficzna, flekso-sito, poligraficznej, Heidelberg
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 24-07-2008