broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzenialinia technologiczna do produkcji ceramiki budowlanej, nowa ...

  Leasing linii technologicznej do produkcji ceramiki budowlanej, nowa, o wartości ok. 4 mln EUR netto - leasing operacyjny, dewizowy w EUR (płatności wnoszone bezpośrednio w EUR na rachunek walutowy Finansującego, VAT płacony w PLN).
  Kalkulacja leasingu z dnia: 25-07-2008.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do jednego z największych banków w Polsce, należącego również do jednego z większych w Europie
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka z o. o. - producent materiałów budowlanych; wyniki za rok 2007: przychód ze sprzedaży w przedziale 30-60 mln zł, zysk brutto w przedziale 5-15 mln zł.
  Przedmiot Leasingu: linia technologiczna do produkcji ceramiki budowlanej, nowa, wartość ok. 4 mln EUR netto - przyjęto stawkę amortyzacji w wysokości 10%.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 4,4830% (z dnia 24-07-2008)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną5%
Miesięczne opłaty leasingowe1,6432% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną103,59%
Wartość końcowa *14,30%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową117,89%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (0,7%), wynosi około 5,94%, co stanowi 1,46 p.p. marży względem EURIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, maszyna, maszyny, poligraficzna, flekso-sito, poligraficznej, Heidelberg
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 04-06-2009