broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzenianożyca gilotynowa hydrauliczna do cięcia blach Fratelli Farina - nowa, wartość ok. 265 tys. EUR netto ...

  Leasing nożycy gilotynowej hydraulicznej do cięcia blach Fratelli Farina, nowa, o wartości ok. 265 tys. EUR netto - leasing finansowy, dewizowy w EUR.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 04-06-2009.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do grupy jednego z największych banków w Europie.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka akcyjna, działająca w branży metalowej, przychód ze sprzedaży za 2006 rok z przedziału 500-2.000 mln zł, kapitał własny spółki na koniec 2006 roku z przedziału 50-200 mln zł.
  Przedmiot Leasingu: nożyca gilotynowa hydrauliczna do cięcia blach Fratelli Farina, nowa, wartość ok. 265 tys. EUR netto.
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• dewizowy w EUR (płatności dokonywane przez Korzystającego w walucie euro na rachunek walutowy Finansującego);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 0,8540% (z 12-05-2009)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa20%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe1,500041% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną110,003%
Wartość końcowa *0%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową110,003%
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy) lub wraz z zapłatą ostatniej raty leasingowej.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, maszyna, maszyny, poligraficzna, flekso-sito, poligraficznej, Heidelberg
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 15-06-2009