broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyny introligatorskie Zechini (do produkcji okładek twardych i do wytłaczania rowków) - nowe, łączna wartość ok. 150 tys. PLN netto ...

  Leasing maszyn introligatorskich Zechini, nowe, łączna wartość ok. 150 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 29-09-2009.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do grupy jednego z największych banków w Europie.
  Korzystający (Leasingobiorca): drukarnia i wydawnictwo na Dolnym Śląsku, o przychodach ze sprzedaży za rok 2008 z przedziału 3-6 mln zł.
  Przedmioty Leasingu: maszyny introligatorskie Zechini (Roby Junior do produkcji okładek twardych, Cimatic do wytłaczania rowków) - nowe, o łącznej wartości ok. 150 tys. PLN netto.
Wariant 1
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,51% (z dnia 28-09-2009)
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa20%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe2,038% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną93,380%
Wartość końcowa *20%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową113,380%
Wariant 2
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,51% (z dnia 28-09-2009)
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa20%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe1,863% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną109,428%
Wartość końcowa *6%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową115,428%
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, kalkulacje, leasingu, ciągniki siodłowe, ciągników, siodłowych, Scania, naczepy, naczep, firanki, burtowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 07-01-2010