broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSprzęt budowlany, maszyny drogowe, wózki widłowewózki widłowe Jungheinrich (nowe), regały wysokiego magazynowania, wartość łącznie ok. 1 mln PLN netto ...

  Leasing wózków widłowych (nowych) i regałów wysokiego magazynowania, o wartości łącznie ok. 1 mln PLN netto - leasing operacyjny denominowany do EUR - warianty ze zmienną i stałą stopą procentową.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 02-09-2002 i 04-09-2002.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do międzynarodowej grupy finansowej (bankowo-ubezpieczeniowej), prowadzącej działalność m.in. w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka należąca do dużej niemieckiej grupy z branży logistycznej, działającej w różnych krajach, przychód ze sprzedaży za rok 2001 zawiera się w przedziale od 10 do 30 mln PLN (zysk dodatni), kapitały własne na koniec 2001 roku zawierają się w przedziale od 10 do 30 mln PLN.
  Przedmioty Leasingu: wózki widłowe Jungheinrich i regały wysokiego magazynowania (nowe).
Wariant 1 - zmienna stopa procentowa
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 3,3380% z dnia 29-08-2002
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa0%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe1,8881% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną115,286%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową116,286%
Wariant 2 - stała stopa procentowa
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych - stała w trakcie trwania umowy leasingu - skalkulowana jest na bazie z dnia 03-09-2002, wynoszącej 4,2250%
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa0%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe1,9295% (opłaty stałe)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną117,77%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową118,77%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi odpowiednio: ~ 5,337% dla kalkulacji ze zmienną stopą procentową (wariant 1), co stanowi ~ 2,00 p.p. marży ponad EURIBOR 1M na dzień sporządzenia kalkulacji; oraz ~ 6,223% dla kalkulacji ze stałą stopą procentową (wariant 2), co również stanowi ~ 2,00 p.p. marży ponad stopę bazową.
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, wózków widłowych, Jungheinrich, regałów, regały, wysokiego, magazynowania, wózki, widłowe, kalkulacje, leasingu, operacyjny
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 17-01-2004