broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSamochody osobowe, terenowe, dostawcze, specjalnesamochód Hyundai Santa Fe z homologacją ciężarowego (nowy), wartość ok. 100 tys. PLN netto ...

  Leasing samochodu Hyundai Santa Fe z homologacją ciężarowego (nowy) o wartości ok. 100 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (frank szwajcarski).
  Kalkulacje leasingu z dnia: 13-12-2004.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do jednego z większych banków europejskich (prowadzącego działalność również w Polsce).
  Korzystający (Leasingobiorca): osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kompleksowe dostawy systemów automatyki, komponentów, linii technologicznych (działalność handlowa, biuro projektowe, produkcyjna oraz instalatorska), posiadająca system jakości ISO 9001; za rok 2003: przychód ze sprzedaży w przedziale 1-2 mln PLN, dochód brutto w przedziale 100-200 tys. PLN.
  Przedmiot Leasingu: samochód Hyundai Santa Fe z homologacją ciężarowego (nowy).
Wariant 1A (CHF)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do CHF;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 1M dla CHF, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 1M = 0,6583%
Okres Leasingu35 miesięcy (35 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa27%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe2,175% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian LIBOR 1M dla CHF)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną105,13%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową106,13%
Wariant 1B (CHF)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do CHF;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 1M dla CHF, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 1M = 0,6583%
Okres Leasingu47 miesięcy (47 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa27%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe1,650% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian LIBOR 1M dla CHF)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną106,53%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową107,53%
Wariant 1C (CHF)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do CHF;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 1M dla CHF, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 1M = 0,6583%
Okres Leasingu59 miesięcy (59 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa27%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe1,345% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian LIBOR 1M dla CHF)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną108,35%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową109,35%
Wariant 2A (PLN)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,66% z dnia 10-12-2004
Okres Leasingu35 miesięcy (35 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa27%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe2,377% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną112,20%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową113,20%
Wariant 2B (PLN)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,66% z dnia 10-12-2004
Okres Leasingu47 miesięcy (47 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa27%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe1,854% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną116,14%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową117,14%
Wariant 2C (PLN)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,66% z dnia 10-12-2004
Okres Leasingu59 miesięcy (59 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa27%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe1,553% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną120,63%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową121,63%
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, samochodu, Hyundai, Santa Fe, z homologacją, ciężarowego, samochód, kalkulacje, leasingu, samochody, osobowych, osobowe, ciężarowych, terenowe
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 03-01-2005