broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSamochody osobowe, terenowe, dostawcze, specjalnesamochody Renault Grand Scenic oraz Subaru Legacy z homologacją ciężarowych (nowe), wartość łącznie ok. 161 tys. PLN netto ...

  Leasing samochodów Renault Grand Scenic o wartości ok. 76 tys. PLN netto oraz Subaru Legacy o wartości ok. 85 tys. PLN netto, z homologacją ciężarowych (nowe) - łączna wartość ok. 161 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 15-02-2005.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do jednego z większych banków europejskich (prowadzącego działalność również w Polsce).
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka z o.o. - wykonująca usługi techniczne w zakresie instalacji, napraw i konserwacji specjalistycznych urządzeń przemysłowych; wyniki za rok 2004: przychód ze sprzedaży w przedziale 1-3 mln zł, zysk brutto w przedziale 100-200 tys. zł.
  Przedmioty Leasingu: samochody - Renault Grand Scenic oraz Subaru Legacy, z homologacją ciężarowych, nowe.
Wariant 1
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,60% z dnia 07-02-2005
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa13,5%
Opłata manipulacyjna1,5%
Miesięczne opłaty leasingowe2,169% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną119,10%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową119,60%
Wariant 2
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,60% z dnia 07-02-2005
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa13,5%
Opłata manipulacyjna1,5%
Miesięczne opłaty leasingowe2,006% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną111,27%
Wartość końcowa *10%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową121,27%
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, samochody, Renault, Grand, Scenic, Subaru, Legacy, homologacją, ciężarowych, samochodów, kalkulacje, leasingu, osobowych, osobowe, terenowe
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 28-02-2005