broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSamochody ciężarowe (duże), ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, cysternyautobus turystyczny, nowy, wartość ok. 1 mln PLN netto ...

  Leasing autobusu turystycznego, nowy, wartość ok. 1 mln. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 31-07-2006.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do jednego z większych banków europejskich (prowadzącego działalność również w Polsce).
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka akcyjna, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o przychodach (wyniki skonsolidowane) za rok 2005 z przedziału 200-300 mln zł, zysk brutto z przedziału 10-20 mln zł, kapitał własny z przedziału 200-300 mln zł.
  Przedmiot Leasingu: autobus turystyczny o wartości ok. 1 mln PLN netto, nowy.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,12% (z dnia 31-07-2006)
Okres Leasingu59 miesięcy (59 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną5%
Miesięczne opłaty leasingowe1,841% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną113,59%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową114,09%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej, wynosi około 5,32%, co stanowi 1,20 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, kalkulacje, leasingu, ciągniki siodłowe, ciągników, siodłowych, Scania, naczepy, naczep, firanki, burtowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 08-12-2006