broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSamochody osobowe, terenowe, dostawcze, specjalnesamochód osobowo-terenowy BMW X6, w cenie ok. 279 tys. PLN netto ...

  Leasing samochodu osobowo-terenowego BMW X6, o wartości ok. 279 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 09-05-2008 i 12-05-2008.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka jawna zajmująca się projektowaniem i zagospodarowywaniem terenów zielonych.
  Przedmiot Leasingu: samochód osobowo-terenowy BMW X6.
Tabela 1 (leasing złotówkowy)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,17% (z dnia 09-05-2008)
Okres Leasingu24 miesiące (24 miesięczne opłaty leasingowe)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną5,263%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 2: 22,0588% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
od 3 do 24: 1,7702%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną88,325%
Wartość końcowa *19%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową107,325%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (0,8%), wynosi około 7,83%, co stanowi 1,66 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Tabela 2 (leasing denominowany do CHF)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do CHF;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 1M = 2,3533% (z dnia 09-05-2008)
Okres Leasingu24 miesiące (24 miesięczne opłaty leasingowe)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną5,882%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 2: 22,0588% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian LIBOR 1M)
od 3 do 24: 1,5972%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną85,138%
Wartość końcowa *19%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową104,138%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez opłaty manipulacyjnej (0,8%), wynosi około 4,08%, co stanowi 1,73 p.p. marży względem LIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, samochodu, osobowego, samochód, osobowy, Honda, Civic, samochody, osobowe, ciężarowych, terenowe
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 16-07-2008