broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSamochody ciężarowe (duże), ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, cysternysamochody specjalistyczne: na podwoziu MAN beczka asenizacyjna, 4 sztuki, nowe, o łącznej wartości ok. 1,3 mln PLN netto ...

  Leasing samochodów specjalistycznych na podwoziu MAN z beczkami asenizacyjnymi - 4 sztuki, nowe, o łącznej wartości ok. 1,3 mln PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 09-06-2009.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa będąca częścią jednej z największych grup finansowych w Europie.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka z o. o. zajmująca się skupem odpadów przemysłowych; wyniki za rok 2008: przychody ze sprzedaży z przedziału 5-10 mln zł, zysk netto z przedziału 100-200 tys. zł.
  Przedmioty Leasingu: samochody specjalistyczne: na podwoziu MAN beczka asenizacyjna - 4 sztuki, nowe, o łącznej wartości ok. 1,3 mln PLN netto.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,01% (z dnia 05-06-2009)
Okres Leasingu59 miesięcy (59 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa10%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe1,8400% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną118,560%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową119,560%
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotów Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, kalkulacje, leasingu, ciągniki siodłowe, ciągników, siodłowych, Scania, naczepy, naczep, firanki, burtowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 18-06-2009