broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSamochody ciężarowe (duże), ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, cysternysamochód specjalistyczny na podwoziu MAN - beczka asenizacyjna, nowy, o wartości ok. 300 tys. PLN netto ...

  Leasing samochodu specjalistycznego na podwoziu MAN z beczką asenizacyjną, nowy, o wartości ok. 300 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 08-04-2010.
  Finansujący (Leasingodawca): firma leasingowa należąca do jednego z większych banków w Polsce należącego również do średniej wielkości banku w Europie.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka z o. o. zajmująca się skupem odpadów przemysłowych; wyniki za rok 2009: przychody ze sprzedaży z przedziału 2-5 mln zł, zysk brutto z przedziału 50-100 tys. zł.
  Przedmiot Leasingu: samochód specjalistyczny na podwoziu MAN - beczka asenizacyjna, nowy, o wartości ok. 300 tys. PLN netto.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,61% (z dnia 07-04-2010)
Okres Leasingu59 miesięcy (59 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10%
Miesięczne opłaty leasingowe1,803% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną116,377%
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową116,477%
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotów Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, kalkulacje, leasingu, ciągniki siodłowe, ciągników, siodłowych, Scania, naczepy, naczep, firanki, burtowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 09-04-2010