broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSamochody osobowe, terenowe, dostawcze, specjalnesamochód Skoda Superb kombi z homologacją samochodu ciężarowego, nowy w cenie ok. 102 tys. PLN netto ...

  Leasing samochodu Skoda Superb kombi z homologacją samochodu ciężarowego nowy, o wartości ok. 102 tys. PLN netto - leasing operacyjny, dewizowy w EUR - kwoty netto płatne w walucie umowy leasingu, natomiast VAT w PLN.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 13-04-2010.
  Finansujący (Leasingodawca): firma leasingowa wchodząca w skład międzynarodowej grupy finansowej z siedzibą w jednym z krajów europejskich.
  Korzystający (Leasingobiorca): osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - przedstawiciel w Polsce zagranicznego producenta; przychody za rok 2009 z przedziału 200-400 tys. zł, dochód brutto z przedziału 100-200 tys. zł.
  Przedmiot Leasingu: samochód Skoda Superb kombi z homologacją samochodu ciężarowego.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 0,4030% (z dnia 12-04-2010)
Okres Leasingu35 miesięcy (35 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną16%
Miesięczne opłaty leasingowe2,5607% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną105,626%
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową105,726%
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, samochodu, osobowego, samochód, osobowy, Honda, Civic, samochody, osobowe, ciężarowych, terenowe
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 15-04-2010