broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSamochody ciężarowe (duże), ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, cysternycysterna naczepa (nowa), wartość rozliczeniowa 170 tys. PLN netto ...

  Leasing cysterny-naczepy (nowej), wartość rozliczeniowa 170 tys. PLN netto - leasing operacyjny, denominowany do EUR.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 18-12-2002.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do jednego z większych banków europejskich (prowadzącego działalność również w Polsce).
  Korzystający (Leasingobiorca): osoba fizyczna prowadząca dział. gosp. - dystrybucja gazu płynnego LPG i wyposażenia stacji do LPG; przychód za okres I-X 2002 r. ponad 20 mln PLN, zysk brutto rzędu 20 tys. PLN; wartość księgowa środków trwałych (na koniec X 2001 r.) rzędu 800 tys. PLN.
  Przedmiot Leasingu: cysterna-naczepa (nowa); dostawca: krajowy producent.
Wariant 1 (EUR) - liniowy
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 3M = 2,9420% z dnia 17-12-2002
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa30%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe1,750% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian EURIBOR 3M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną93,00%
Wartość końcowa *20%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową113,00%
Wariant 2 (EUR) - degresywny
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 3M = 2,9420% z dnia 17-12-2002
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa30%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 12:2,7400%
od 13 do 24:1,5100%
od 25 do 36:0,8485%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną91,182%
Wartość końcowa *20%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową111,182%
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, cysterny-naczepy, cysterna-naczepa, cysterna, naczepa, samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, cysterny
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 17-01-2004