broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguElektrownie wiatroweelektrownia wiatrowa Nordex N80 o mocy 2,5 MW, używana, o wartości ok. 2,2 mln PLN netto ...

  Leasing elektrowni wiatrowej Nordex N80 o mocy 2,5 MW, używana, o wartości około 2,2 mln PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 12-03-2010.
  Finansujący (Leasingodawca): firma leasingowa jednego z większych banków w Polsce, którego inwestorem strategicznym jest bank z centralą w Europie Zachodniej.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka celowa prowadzona na potrzeby farmy wiatrowej.
  Przedmiot Leasingu: elektrownia wiatrowa Nordex N80 o mocy 2,5 MW, używana (wiek 10 lat, od pierwszej instalacji 6 lat), o wartości około 2,2 mln PLN netto.
Wariant 1
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,63% (z dnia 05-03-2010)
Okres Leasingu96 miesięcy (96 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10%
Miesięczne opłaty leasingowe1,195% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną124,720%
Wartość końcowa *16%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową140,720%
Wariant 2
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,63% (z dnia 05-03-2010)
Okres Leasingu96 miesięcy (96 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną20%
Miesięczne opłaty leasingowe1,046% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną120,416%
Wartość końcowa *16%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową136,416%
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, kalkulacje, leasingu, ciągniki siodłowe, ciągników, siodłowych, Scania, naczepy, naczep, firanki, burtowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 28-03-2010