broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSprzęt medyczny, ambulanseautomatyczna stacja przygotowania próbek JANUS® (do izolacji DNA), nowa, o wartości ok. 67 tys. USD netto ...

  Leasing automatycznej stacji przygotowania próbek JANUS® (do izolacji DNA), nowa, o wartości około 67 tys. USD netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 24-04-2009 oraz 30-04-2009.
  Finansujący (Leasingodawcy):
Tabela 1 - spółka leasingowa należąca do grupy jednego z największych banków w Europie.
Tabela 2 - spółka leasingowa należąca do jednego z największych banków w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka z o. o. - ośrodek naukowo-badawczy w Zachodniej Polsce; wyniki za rok 2007: przychody ze sprzedaży z przedziału 400-800 tys. zł, zysk brutto z przedziału 60-100 tys. zł.
  Przedmiot Leasingu: automatyczna stacja przygotowania próbek JANUS® (do izolacji DNA), nowa, o wartości około 67 tys. USD netto.
Tabela 1
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,63% (z dnia 23-04-2009)
Okres Leasingu35 miesięcy (35 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa10%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe2,9049% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną111,672%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową112,172%
Tabela 2
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,70% (z dnia 31-03-2009)
Okres Leasingu59 miesięcy (59 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa10%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe1,8500%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną119,150%
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową119,250%
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, kalkulacje, leasingu, ciągniki siodłowe, ciągników, siodłowych, Scania, naczepy, naczep, firanki, burtowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 15-06-2009