broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguNieruchomościnieruchomości produkcyjne wartości około 15 mln PLN, używane - leasing finansowy zwrotny ...

  Leasing zwrotny nieruchomości produkcyjnych wartości około 15 mln PLN - leasing finansowy, denominowany do EUR.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 03-09-2001.
  Finansujący (Leasingodawca): Spółka leasingowa należąca do międzynarodowej grupy finansowej (bankowo-ubezpieczeniowej), prowadzącej działalność m.in. w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka akcyjna - producent z branży spożywczej, przychód ze sprzedaży za 2000 rok powyżej 100 mln PLN, kapitał własny spółki na koniec 2000 roku w przedziale od 25 mln PLN do 75 mln PLN.
  Przedmiot Leasingu: nieruchomości produkcyjne używane - zakład produkcyjny położony w jednym z większych miast Polski.
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 3M = 4,276% z dnia 31-08-2001
Okres Leasingu96 miesięcy (96 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa0%
Opłata manipulacyjna2,0%
Miesięczne opłaty leasingowe1,3523% (łącznie część kapitałowa z odsetkową), płatne miesięcznie z dołu (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian EURIBOR 3M)
Wartość końcowa *1,00 EUR
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową131,816% (bez uwzględniania opłat z tytułu przenoszenia praw własności, kosztów administracyjnych, ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi około 6,776%, co stanowi 2,5 p.p. marży względem EURIBOR 3M na dzień sporządzenia kalkulacji.
Powyższa tabela nie uwzględnia podatku VAT płaconego przez Korzystającego (Leasingobiorcę) wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się bez dodatkowej opłaty (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, zwrotny, finansowy, nieruchomości, produkcyjne, produkcyjnych, zakład, produkcyjny
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 13-03-2006