broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguNieruchomościhala magazynowo-produkcyjna, nowa o wartości około 1,575 mln PLN ...

  Leasing hali magazynowo-produkcyjnej, o wartości około 1,575 mln PLN (w tym grunt około 75 tys. PLN) - złotówkowy, finansowy (120 mies.).
  Kalkulacja leasingu z dnia: 28-02-2006.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do międzynarodowej grupy finansowej (bankowo-ubezpieczeniowej), prowadzącej działalność m.in. w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): producent m.in. wyrobów styropianowych - osoba fizyczna. Przychody za III kwartały 2005 r. z przedziału 5-15 mln zł, dochód ujemny (strata).
  Przedmiot Leasingu: nieruchomość - hala magazynowo-produkcyjna, z gruntem, o łącznej wartości około 1,575 mln PLN.
Wariant 1 - naniesienia łącznie z gruntem
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,21% (z 27-02-2006)
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną20%
Miesięczne opłaty leasingowe0,946% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową134,51%
Wariant 2 - naniesienia bez gruntu (grunt w umowie leasingu finansowego)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,21% (z dnia 27-02-2006)
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną20%
Miesięczne opłaty leasingowe0,689% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną102,67%
Wartość końcowa *46%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową148,67%
Dla leasingu finansowego:
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Dla leasingu operacyjnego:
Powyższe tabele nie uwzględniają podatku VAT płaconego przez Korzystającego (Leasingobiorcę) wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości (zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w dniu przygotowania kalkulacji).
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu.
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, nieruchomości, hali, magazynowo-produkcyjnej, hala, magazynowo-produkcyjna
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 09-03-2006