broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguNieruchomościnieruchomość - budynki biurowo-magazynowe w Zachodniej Polsce o łącznej wartości około 16 mln PLN netto ...

  Leasing zwrotny nieruchomości - budynków biurowo-magazynowych w Zachodniej Polsce o łącznej wartości około 16 mln PLN (w tym grunt około 3 mln PLN) netto - leasing zwrotny operacyjny na naniesienia (budynki) i leasing zwrotny finansowy na grunt, złotówkowy (120 mies.).
  Kalkulacje leasingu z dnia: 26-05-2009.
  Finansujący (Leasingodawca): firma leasingowa należąca do jednego z większych banków w Polsce należącego również do średniej wielkości banku w Europie.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka akcyjna działająca dotychczas na rynku obrotu nieruchomościami; przychody w latach 2007-2009 z przedziału 30-80 mln zł, zysk brutto w tym okresie z przedziału 20-50 mln zł, kapitały własne w 2009 roku z przedziału 20-60 mln zł.
  Przedmioty Leasingu: nieruchomości - budynki biurowo-magazynowe w Zachodniej Polsce o łącznej wartości około 16 mln PLN (w tym grunt około 3 mln PLN) netto
Tabela 1 - leasing zwrotny operacyjny (w rozumieniu podatkowym) budynków
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,96% z dnia 14-05-2009
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną45,55%
Miesięczne opłaty leasingowe0,4030% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną93,910%
Kaucja gwarancyjna płatna miesięcznie0,133333% (zaliczana na poczet wartości końcowej)
Wartość końcowa *46% wartości przedmiotu leasingu; na jej poczet zostaną zaliczone raty kaucji miesięcznych (120 x 0,133333% = 16%), pozostaje więc faktycznie do zapłaty 30% + VAT
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową139,910% (bez uwzględniania opłat związanych z przenoszeniem własności, podatków od nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez opłaty manipulacyjnej, wynosi około 8,717%, co stanowi 4,757 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji (w warunkach kryzysu gospodarczego).
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Tabela 2 - leasing zwrotny finansowy gruntu
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,96% z dnia 14-05-2009
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10,9%
Miesięczne opłaty leasingowe1,1230% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Wartość końcowa *1 PLN
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową145,660%
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, nieruchomości, nieruchomość, hali, magazynowo-handlowej, hala, magazynowo-handlowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 12-06-2009