broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguNieruchomościnieruchomość - nowa hala magazynowo-handlowa na Dolnym Śląsku o wartości około 6 mln PLN...

  Leasing nieruchomości - nowej hali magazynowo-handlowej na Dolnym Śląsku o wartości około 6 mln PLN - leasing finansowy i operacyjny, złotówkowy (120 mies.).
  Kalkulacje leasingu z dnia: 18-03-2004 oraz 29-03-2004.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do znanego banku zagranicznego, prowadzącego również działalność w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka Akcyjna z większościowym kapitałem Skarbu Państwa, przy uwględnieniu zabezpieczenia w postaci poręczenia państwowej agencji oraz cesji z umów najmu.
  Przedmiot Leasingu: nieruchomość - nowo budowana hala magazynowo-handlowa na Dolnym Śląsku o wartości łącznie z gruntem około 6 mln PLN, w tym wartość gruntu (własność hipoteczna) około 720.000 PLN, wartość naniesień (hala) około 5.280.000 PLN.
Wariant 1 - leasing finansowy
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,40% z dnia 17-03-2004
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa20%
Opłata manipulacyjna1,5%
Miesięczne opłaty leasingowe0,983% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesięc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Wartość końcowa *0,88%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową140,329% (bez uwzględniania opłat administracyjnych związanych z przenoszeniem własności, podatków od nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi około 8,29%, co stanowi 2,89 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Powyższa tabela nie uwzględnia podatku VAT płaconego przez Korzystającego (Leasingobiorcę) wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości (zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w dniu przygotowania kalkulacji).
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu.
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wariant 2 - leasing operacyjny (w rozumieniu podatkowym)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,38% z dnia 26-03-2004
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa15%
Opłata manipulacyjna1,5%
Miesięczne opłaty leasingowe0,846% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesięc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną118,02%
Wartość końcowa *40,48% łącznej wartości przedmiotu (2.428.800 PLN), w tym zawiera się 46% wartości naniesień (budynku, t.j. 2.428.800 PLN) i 0% wartości gruntu
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową158,50% (bez uwzględniania opłat administracyjnych związanych z przenoszeniem własności, podatków od nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi około 8,60%, co stanowi 3,22 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, nieruchomości, nieruchomość, hali, magazynowo-handlowej, hala, magazynowo-handlowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 15-04-2004