broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguNieruchomościnieruchomość - lokal na parterze budynku, o powierzchni ok. 500 m2, z 2000 r., o wartości około 2,6 mln PLN ...

  Leasing nieruchomości - lokalu na parterze budynku, o powierzchni ok. 500 m2, z 2000 r., o wartości około 2,6 mln PLN - leasing operacyjny, denominowany do EUR (120 mies.).
  Kalkulacje leasingu z dnia: 07-11-2005.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do grupy kapitałowej jednego z najwiekszych banków w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): osoba fizyczna, doradztwo prawne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Przychody za 2004 r. z przedziału 300-500 tys. zł, dochód z przedziału 80-100 tys. zł, odpisy amortyzacyjne rzędu 20 tys. zł miesięcznie.
  Przedmiot Leasingu: nieruchomość - lokal na parterze budynku, o powierzchni ok. 500 m2, z 2000 r., wraz z gruntem, prawo własności, o wartości około 2,6 mln PLN.
Tabela 1 - naniesienia (lokal)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 2,1780% (z dnia 03-10-2005)
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną12,11%
Miesięczne opłaty leasingowe0,633% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną88,07%
Kaucja gwarancyjna płatna miesięcznie0,382% (zaliczana na poczet wartości końcowej)
Wartość końcowa *45,86% (po uwzględnieniu wpłaconej kaucji gwarancyjnej dopłata 0%)
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową133,93% (bez uwzględniania opłat administracyjnych związanych z przenoszeniem własności, podatków od nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
Tabela 2 - dzierżawa prawa użytkowania wieczystego gruntu
Umowa Dzierżawy
• umowa dzierżawy;
• denominowana do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 2,1780% (z dnia 03-10-2005)
Okres Dierżawy120 miesięcy (120 miesięcznych opłat)
 % wartości Przedmiotu Dzierżawy netto
Wstępna opłata dzierżawy razem z manipulacyjną1%
Miesięczne opłaty0,540% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat dzierżawy wraz z opłatą manipulacyjną1%
Wartość końcowa *100%
Powyższe tabele nie uwzględniają podatku VAT płaconego przez Korzystającego (Leasingobiorcę) wraz z każdą opłatą leasingową i umowy dzierżawy proporcjonalnie do jej wartości (zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w dniu przygotowania kalkulacji).
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu oraz dzierżawy przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu.
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu i dzierżawy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, lokalu, lokal, nieruchomości, nieruchomość, budynku
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 13-03-2006