broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSprzęt medyczny, ambulanseambulanse ratunkowe typu C, na bazie samochodów Mercedes Sprinter, nowe - 3 sztuki, o łącznej wartości ok. 1.050 tys PLN netto ...

  Leasing (w ramach zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego) 3 ambulansów ratunkowych typu C, na bazie samochodów Mercedes Sprinter, nowe, o łącznej wartości około 1.050 tys. PLN netto - leasing operacyjny i finansowy, złotówkowy, na zmiennej i stałej stopie procentowej.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 02-10-2009 - orientacyjne, sporządzone w celu informacyjnym przed przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ogłoszeniu o przetargu.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do grupy jednego z największych banków w Europie.
  Korzystający (Leasingobiorca): Zakład opieki zrowotnej w centralnej Polsce; wyniki za rok 2008: przychody ze sprzedaży z przedziału 5-10 mln zł, zysk brutto z przedziału 200-500 tys. zł (wysokie współczynniki płynności - bieżący, szybki i gotówkowy mieszczą się w przedziale 2-5).
  Przedmioty Leasingu: 3 ambulanse ratunkowe typu C wg. EN 1789, na bazie samochodu Mercedes Sprinter 360 CDI, nowe, o łącznej wartości około 1.050 tys. PLN netto.
Wariant 1 (leasing operacyjny, zmienna stopa procentowa)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,54% (z dnia 01-10-2009)
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0%
Miesięczne opłaty leasingowe2,706% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną97,414%
Wartość końcowa *20%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową117,414%
Wariant 2 (leasing operacyjny, zmienna stopa procentowa)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,54% (z dnia 01-10-2009)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0%
Miesięczne opłaty leasingowe2,066% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną123,952%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową124,452%
Wariant 3 (leasing operacyjny, stała stopa procentowa)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych jest stała (niezależnie od zmian stóp WIBOR)
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0%
Miesięczne opłaty leasingowe2,742% (wysokość opłaty miesięcznej jest niezmienna - stała stopa procentowa)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną98,716%
Wartość końcowa *20%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową118,716%
Wariant 4 (leasing operacyjny, stała stopa procentowa)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych jest stała (niezależnie od zmian stóp WIBOR)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0%
Miesięczne opłaty leasingowe2,103% (wysokość opłaty miesięcznej jest niezmienna - stała stopa procentowa)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną126,196%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową126,696%
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
 
Wariant 5 (leasing finansowy, zmienna stopa procentowa)
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,54% z dnia 01-10-2009
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0%
Miesięczne opłaty leasingowe3,191% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową114,976%
Wariant 6 (leasing finansowy, zmienna stopa procentowa)
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,54% z dnia 01-10-2009
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0%
Miesięczne opłaty leasingowe2,071% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową124,374%
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, kalkulacje, leasingu, ciągniki siodłowe, ciągników, siodłowych, Scania, naczepy, naczep, firanki, burtowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 06-01-2010