broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSamolotysamolot Cessna, wartość ok. 1 mln PLN - leasing operacyjny, złotówkowy ...

  Leasing samolotu Cessna, wartość ok. 1 mln PLN netto.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 14-09-2006.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do jednej z największych w Europie grup bankowo-ubezpieczeniowych.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka Jawna posiadająca kilka stacji paliwowych i restauracji. Przychody za rok 2005 z przedziału 20-40 mln zł, zysk brutto z przedziału 500-1.000 tys. zł.
  Przedmiot Leasingu: samolot Cessna o wartości ok. 1 mln PLN netto.
Wariant 1A
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 3M = 4,20% (z dnia 12-09-2006)
Okres Leasingu35 miesięcy (35 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną30%
Miesięczne opłaty leasingowe1,660% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian WIBOR 3M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną88,11%
Wartość końcowa *21%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową109,11%
Wariant 1B
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 3M = 4,20% (z dnia 12-09-2006)
Okres Leasingu35 miesięcy (35 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną40%
Miesięczne opłaty leasingowe1,349% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian WIBOR 3M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną87,22%
Wartość końcowa *21%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową108,22%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej, wynosi około 5,80%, co stanowi 1,60 p.p. marży względem WIBOR 3M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, kalkulacje, leasingu, ciągniki siodłowe, ciągników, siodłowych, Scania, naczepy, naczep, firanki, burtowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 29-09-2006