broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSamolotysamolot Super Petrel SP 100 produkcji Edra Aeronautica Ltd, nowy, wartość ok. 235 tys. PLN netto ...

  Leasing samolotu Super Petrel SP 100 produkcji Edra Aeronautica Ltd, nowy, wartość ok. 235 tys. PLN netto.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 18-05-2009.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do grupy jednego z największych banków w Europie.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka z o. o. świadcząca usługi w branży telekomunikacyjnej; wyniki za rok 2008: przychody ze sprzedaży z przedziału 0,5-1 mln zł.
  Przedmiot Leasingu: samolot Super Petrel SP 100 produkcji Edra Aeronautica Ltd, nowy, wartość ok. 235 tys. PLN netto.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych jest stała (niezależnie od zmian stóp WIBOR)
Okres Leasingu59 miesięcy (59 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa25%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe1,5590% (wysokość opłaty miesięcznej jest niezmienna - stała stopa procentowa)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną116,982%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową117,482%
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, kalkulacje, leasingu, ciągniki siodłowe, ciągników, siodłowych, Scania, naczepy, naczep, firanki, burtowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 18-06-2009