broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSamolotysamolot Liberty XL2, używany - rok produkcji 2007, wartość ok. 100 tys. USD netto ...

  Leasing samolotu Liberty XL2, używany - rok produkcji 2007, o wartości ok. 100 tys. USD netto - leasing operacyjny, denominowany do USD.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 21-12-2011.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, należąca do grupy jednego z większych banków europejskich, do której należy również jeden z większych banków w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): Nowa spółka z o.o. z poręczeniem dwóch podmiotów, jeden z branży budowlanej (o przychodach za rok 2010 z przedziału 20-40 mln zł i zysku brutto z przedziału 1-2 mln zł), drugi z branży medycznej (o przychodach za rok 2010 z przedziału 2-4 mln zł i zysku brutto z przedziału 0,5-1,5 mln zł).
  Przedmiot Leasingu: samolot Liberty XL2, używany - rok produkcji 2007, wartość ok. 100 tys. USD netto.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do USD;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 1M dla USD, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 1M ~ 0,2906%,
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Kaucja na poczet wstępnej opłaty leasingowej20%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe1,4453% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian LIBOR 1M dla CHF)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną106,719%
Wartość końcowa *10%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową116,719%
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, maszyna, maszyny, poligraficzna, flekso-sito, poligraficznej, Heidelberg
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 26-09-2012