broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguWstępne kalkulacje leasingusamochodów ciężarowych, maszyn budowlanych

Wstępne, przykładowe kalkulacje leasingu operacyjnego
(odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący)

przygotowane we współpracy z firmami leasingowymi należącymi
do banków międzynarodowych
 
samochody ciężarowe i maszyny budowlane,
dla których normatywna stawka amortyzacji wynosi 20%
Przykłady dla wartości netto rzędu 200.000 PLN
na przedmioty nowe, przy założeniu wystarczająco dobrej sytuacji finansowej Klienta
Przedstawione poniżej wstępne propozycje są przykładowe i nie wyczerpują możliwych wariantów kalkulacji ofert leasingu. Po zapoznaniu się z sytuacją finansową Państwa firmy i rodzajem przedmiotu leasingu poniższe kalkulacje mogą podlegać modyfikacji mających na celu dopasowanie wersji ostatecznej do Państwa oczekiwań i możliwości.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy PLN;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M dla PLN, kalkulacje oparte są na wartości WIBOR 1M = 2,00%
Okres Leasingu24 miesięczne opłaty leasingowe
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa
razem z opł. manipulacyjną
5% 15% 25%
Miesięczne opłaty leasingowe ~3,562% ~3,123% ~2,684%
Wartość końcowa * 17% 17% 17%
Suma wszystkich opłat leasingowych
(wstępna, manipulacyjna - o ile istnieje, miesięczne, wartość końcowa)
~107,49% ~106,95% ~106,42%
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy PLN;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M dla PLN, kalkulacje oparte są na wartości WIBOR 1M = 2,00%
Okres Leasingu35 miesięcznych opłat leasingowych
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa
razem z opł. manipulacyjną
5% 15% 25%
Miesięczne opłaty leasingowe ~2,956% ~2,648% ~2,341%
Wartość końcowa * 0,5% 0,5% 0,5%
Suma wszystkich opłat leasingowych
(wstępna, manipulacyjna - o ile istnieje, miesięczne, wartość końcowa)
~108,96% ~108,18% ~107,44%
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy PLN;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M dla PLN, kalkulacje oparte są na wartości WIBOR 1M = 2,00%
Okres Leasingu47 miesięcznych opłat leasingowych
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa
razem z opł. manipulacyjną
5% 15% 25%
Miesięczne opłaty leasingowe ~2,256% ~2,021% ~1,786%
Wartość końcowa * 0,5% 0,5% 0,5%
Suma wszystkich opłat leasingowych
(wstępna, manipulacyjna - o ile istnieje, miesięczne, wartość końcowa)
~111,53% ~110,49% ~109,44%
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy PLN;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M dla PLN, kalkulacje oparte są na wartości WIBOR 1M = 2,00%
Okres Leasingu59 miesięcznych opłat leasingowych
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa
razem z opł. manipulacyjną
5% 15% 25%
Miesięczne opłaty leasingowe ~1,841% ~1,650% ~1,458%
Wartość końcowa * 0,5% 0,5% 0,5%
Suma wszystkich opłat leasingowych
(wstępna, manipulacyjna - o ile istnieje, miesięczne, wartość końcowa)
~114,12% ~112,85% ~111,52%
Aby uzyskać indywidualną kalulację leasingu, dopasowaną
do Państwa sytuacji i potrzeb (również w innych walutach)
PROSIMY O WYSŁANIE ZAPYTANIA
»Opłaty leasingowe, opłata manipulacyjna oraz wartość końcowa, wyrażone w procentach, odnoszą się do ceny zakupu netto Przedmiotu Leasingu (powiększonej o ewentualne koszty zakupu i dostawy). W przypadku leasingu denominowanego, odniesieniem jest cena zakupu przeliczona na walutę umowy leasingu według kursu zakupu dewiz w banku finansującym umowę leasingu.
»Do poszczególnych opłat doliczany jest podatek VAT (w wysokości 22%).
»W przypadku leasingu denominowanego do waluty zagranicznej, opłaty leasingowe oraz wartość końcowa płatne są w złotych i przeliczane według aktualnego na dzień wystawienia odpowiedniej faktury (lub inaczej określony w umowie) kursu sprzedaży tej waluty w banku finansującym umowę leasingu.
»* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu (powiększoną o podatek VAT) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu, lub stanowi podstawę do obliczenia wartości netto nowych opłat leasingowych w przypadku przedłużenia umowy leasingu.
»W leasingu operacyjnym Przedmiot Leasingu pozostaje własnością Finansującego (Leasingodawcy), zaliczany jest do składników majątku Finansującego (Leasingodawcy) i on dokonuje odpisów amortyzacyjnych od Przedmiotu Leasingu. Wstępna opłata leasingowa, opłata manipulacyjna, miesięczne opłaty leasingowe stanowią u Korzystającego (Leasingobiorcy) koszt uzyskania przychodu.
»Przedstawione kalkulacje leasingu zostały przygotowane na bazie aktualnych podstaw prawnych. Okresy leasingu i wartości końcowe zostały ustalone zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych - rozdział 4a.
»Przedstawione kalkulacje leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, samochodów, ciężarowych, maszyn, budowlanych, samochody, ciężarowe, maszyny, budowlane, kalkulacje, oferty, leasingu, operacyjnego
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 24-10-2014